Privacy statement

Bewust Haarlem verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, aanbieders, abonnees en andere belangstellenden en contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Bewust Haarlem wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Bewust Haarlem werkt samen met Bewust Netwerk voor de online ontwikkeling van websites, de online dienstverlening en de promotie van de online vermeldingen en agenda events van de leden op andere online platforms.

Wanneer verzamelt Bewust Haarlem (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, aanbieders, abonnees en andere belangstellenden en contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag, inschrijving en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan de Bewust Haarlem / Bewust Netwerk websites.

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Bewust Haarlem?

Van nieuwsbrief abonnees

Bewust Haarlem verzamelt abonneegegevens zoals naam, e-mailadres, IP-adres.

Van leden/klanten

Bewust Haarlem verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IP-adres, KvK-nummer en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan Bewust Haarlem. Als je gebruik maakt van onze support hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een online profiel op deze website aan te maken of vermelding van jouw activiteiten op onze website en in de nieuwsbrieven.

Afbeeldingen welke leden plaatsen bij hun vermelding of event kunnen persoonsgegevens bevatten. Het plaatsen van deze afbeeldingen geschied op initiatief en verantwoording van de leden zelf.

In het algemeen

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Bewust Haarlem, kan Bewust Haarlem aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart Bewust Haarlem verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Bewust Haarlem verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en het uitvoeren van onze dienstverlening. Ook heeft Bewust Haarlem gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een klant-, offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Bewust Haarlem slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Bewust Haarlem maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

Bewust Haarlem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bewust Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Bewust Haarlem het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Bewust Haarlem onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Bewust Haarlem gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Bewust Haarlem vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief (uitschrijven nieuwsbrief) of een andere verwerking weer intrekken.

Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Loginpanel van Bewust Haarlem. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via het contactformulier om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Bewust Haarlem niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.
Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Bewust Haarlem heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Bewust Haarlem en Bewust Netwerk schakelen bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bewust Haarlem is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Links naar andere websites

Op onze website tref je links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd of van bij ons aangesloten leden zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via het contactformulier of neem contact op met Bewust Netwerk.

Wijziging van Privacy Statement

Bewust Haarlem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Mei 2018

Bewust Haarlem, gevestigd in Haarlem en Bewust Netwerk, gevestigd in Lochem zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze week in Haarlem

Lezing: De mystieke visie van Jacob Boehme (door Kees Voorhoeve) door Marleen Wijdeveld

ZO 02 OKTlezing
Lezing: De mystieke visie van Jacob Boehme (door Kees Voorhoeve)

Marleen Wijdeveld
Bloemendaal

Body Reset special: Luisteren met je Lichaam door Herman van Tuijl

ZO 02 OKTworkshop
Body Reset special: Luisteren met je Lichaam

Herman van Tuijl
Haarlem

Hartmeditatie: de weg naar jezelf, de weg naar vrede en geluk door Jacqueline Oorthuizen

ZO 02 OKTcursus
Hartmeditatie: de weg naar jezelf, de weg naar vrede en geluk

Jacqueline Oorthuizen
Haarlem

ZO 02 OKTworkshop
1-daagse Workshop Stembevrijding bij Canto!

Charo Durán
Haarlem

ZO 02 OKTretraite
Healing retraite met Isabel Sips


Haarlem

MA 03 OKTworkshop
Mantra zingen op maandagavond

Herman van Tuijl
Haarlem

MA 03 OKTcursus
Avondworkshop stembevrijding

Jan-Hendrik Veenkamp
Haarlem

DI 04 OKTcursus
Spelen met je leven: schrijf je eigen (vervolg) verhaal

Susanne Gijsbers
Haarlem

DI 04 OKTworkshop
Avondworkshop 5Ritmes Spirit Dance

Tineke de de Wit
Haarlem

DI 04 OKTcursus
Meditatie avond Soefi Contact

Soefi-Contact
Haarlem

DI 04 OKTworkshop
Spiritual tribe avond over helemaal jezelf zijn

Lilian Velthoen
Heemstede

WO 05 OKTconcert
Extra Concert: Ajeet Kaur - Rhythm of the Ancient World Tour 2022 in Amsterdam

Daniëlle Doeve
Amsterdam

WO 05 OKTcursus
Start Mindfulnesstraining

Ellie de Jong
Haarlem

WO 05 OKTworkshop
Stress? Burnout? Maak kennis met kunstzinnige therapie!

Inger van der Werf
Haarlem

WO 05 OKTtraining
Start Compassie training: Leer meer van jezelf te houden

Maureen Rozemeijer
Haarlem

WO 05 OKTspreekuur
Alles over voeding en gezondheid! - Gratis online Q&A

Anouk
Online

DO 06 OKTlezing
Lezing: Het eerste Goetheanum als beeld van de mens, door Pieter van Ree

Antroposofische Vereniging Haarlem
Haarlem

DO 06 OKTopen dag
Open atelier - Een beeld zegt meer dan duizend woorden! (gratis kennismaking)

Angelique Goos
Haarlem

DO 06 OKTtraining
Rhythmic Movement Traject (6 weken)

Manon Kater
Haarlem

DO 06 OKTopen les
Open les Chi Neng Qigong - meditatie in beweging (gratis kennismaking)

Lilian Velthoen
Thuis

VR 07 OKTworkshop
Masterclass: Op weg naar jouw doorbraak

Ardo Ebbinge
Haarlem

VR 07 OKTcursus
Cursus: Wildplukken van theekruiden

Stichting PermacultuurCentrum Haarlem
Haarlem

VR 07 OKTworkshop
Ochtendworkshop 5Ritmes Spirit Dance

Tineke de de Wit
Haarlem

VR 07 OKTworkshop
Workshop Breathwork; een krachtige actieve meditatietechniek

Sophie van Aanholt
Haarlem

VR 07 OKTopen les
Lifeforce Energy Awakening Process (LEAP) Groepssessie

Djaja van den Berg
Haarlem

ZA 08 OKTworkshop
Workshop: Prenatale Opstellingen

Joke Lamers
Haarlem

ZA 08 OKTtraining
Training Zelfvertrouwen en Grenzen stellen

Irma Noteboom
Haarlem

ZA 08 OKTevenement
Ecstatic Spirit Dance in Rosenstock Huessy Huis Haarlem

Tineke de de Wit
Haarlem

ZO 09 OKTlezing
Lezing: De kwetsbare democratie (door Johan de Wit)

Marleen Wijdeveld
Bloemendaal

ZO 09 OKTevenement
Informele Dienst bij Soefi Contact

Soefi-Contact
Haarlem

ZO 09 OKTworkshop
Moonlight Mantra Singing met Charo Duran

Stadsklooster Haarlem - Canto
Haarlem

ZO 09 OKTretraite
Stiltemeditatie met volle maan in De Stiltetuin

Hannah van der Schee
Haarlem

ZO 09 OKTconcert
Stilteconcert - De vier elementen

Stadsklooster Haarlem
Haarlem

ZO 09 OKTwandeling
Kloosterwandeling - door stadsgidsen van Gilde Haarlem

Stadsklooster Haarlem
Haarlem

ZO 09 OKTworkshop
Opstellingen workshop 'Laatste vrouw in de Vrouwenlijn'

Petra Meiburg
Hillegom

Onze Professionals

Sabouschka

Dans & Beweging
Buikdans van binnenuit

Pure Bellydance
Sabouschka

Gea Boschma

Relatietherapie
Verlatings- of bindingsangst? Gea Boschma, Integratieve Psychotherapie

Gea Boschma, Integratieve Psychotherapie
Gea Boschma

Johan Karrenbeld

Oosterse Geneeswijzen
Chi Nei Tsang buikmassage. Alle meridianen gaan door de buik. Schoon je op!

QiGongWorks
Johan Karrenbeld

Verhuur Accommodaties
Oasis - Center for Embodied Wellness

Collaborative Motion
Skylar Haven

Coaching - Lifecoaching
Past Reality Integration | bewustzijnsleer

Wouter Klijn coaching en therapie
Wouter Klijn

Mindfulness & Compassie
Training en coaching voor volwassenen en kinderen | individueel en groepsverband

De Mindfulnessschool
Maryvonne Verkerke

Energetisch werk
Gezond door Pranic Healing. Ontvang een energie check-up of leer zelf healen in 2 dgn

Isabel Sips - energetisch therapeut en docent
Isabel Sips

Energetisch werk
Resonantie en Lichtwerk - Reiki, Moeiteloos helen, Voetresonantie en Ohmpunctuur

Rhives Innersound
Richard Vester

Coaching - Lifecoaching
Intuïtieve Life Coaching: Ont-dek wie je bent!

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema
Anne Ybema

Opleiding en Training
InBalansOnline: online leren & offline groeien!

InBalansOnline
Irma Noteboom

Voedingsadvies & Coaching
Darmklachten en onbegrepen klachten aanpakken met voeding & leefstijl

Irene in Balans
Irene Pennings

Tai Chi & Chi Kung (Qi Gong)
Je kunt positieve invloed uitoefenen op je ongeluk, stress, trauma en ziekte.

QiGongWorks
Johan Karrenbeld

Kinesiologie
Kinesiologie, stressvermindering, allergiebehandeling, versterken immuunsysteem, hooggevoeligheid

Metta4balance
Marjet Gregory

Natuurgeneeskunde
Holistisch Gezondheidstherapeut

Natuurlijk Heelzijn
Lopje Höcker

Massage
Massagetherapie & Coaching

Massagepraktijk Justa
Justa Donker

Zwangerschapsbegeleiding
Zwangerschaps en beval cursus

Zoetegeboorte.nl
Rachel Morrien

Stervens- en uitvaartbegeleiding
Uitvaartverzorging Erika - Betaalbaar Maatwerk

Uitvaartverzorging Erika
Erika Wilders

Yoga
DRU Yoga en Meditatie

Zacht in je Kracht - DRU Yoga en DRU Meditatie
Evelien de Bruijn

Orthomoleculaire therapie
Praktijk voor orthomoleculaire therapie

For Balance | praktijk voor orthomoleculaire therapie
Jeroen de Haas

Dans & Beweging
Dansmeditatie

Move in Essence
Mati Engwerda

Creativiteit
Bewustwording via kleur: Schildercoaching en schildersessies

Vera de Backker

Bouwen en Wonen
TonZon vloerisolatie

Het Groene Huis
Ed Woolthuis

Yoga
Vinyasa Flow, Yin Yoga, Yin & Yang, Zwangerschapsyoga, Meditatie, Teacher Trainingen, Workshops

Glow Yogastudio Haarlem
Claudia van der Tier

Kindertherapie
Spelen, voelen, uiten, helen

To be Me, praktijk voor inzicht in gevoel
Joke Lamers

Coaching - Lifecoaching
Somatic Experiencing en lichaamsgerichte coaching

Alfred Petrie Stress Release Coaching & Trauma Therapie
Alfred Petrie

Deeleconomie
BUUV Haarlem

BUUV Haarlem
BUUV

Healing & Reading
Coaching via reading met inspiratiekaarten

Vera de Backker

Communicatie en presentatie
Authentiek Zichtbaar Online - Video Portret

Marjoy
Marja Godvliet

Familie- en systeemopstellingen
De kunst van het kijken, voelen en vragen, systemisch gewaarworden

Frank Wolff, systemisch werk(t)
Frank Wolff

Orthomoleculaire therapie
Melioro Orthomoleculaire diëtetiek volgens klinische Psycho Neuro Immunologie

Melioro
Mark Keijzers

Bouwen en Wonen
Energiezuinig wonen en bouwen met de gemeente Haarlem

De Groene Mug, gemeente Haarlem

Acupunctuur
Qi Quest, praktijk voor acupunctuur, tuina massage en kruiden

Qi Quest, praktijk voor acupunctuur, Tuina-massage en kruiden
Barbara Jenner

Hypnotherapie & EMDR
Praktijk Muriel Jaspers, praktijk voor psychotherapie, hypnotherapie en coaching

Praktijk Muriel Jaspers
Muriel Jaspers

Coaching - Lifecoaching
Coaching & Massagetherapie

Massagepraktijk Justa
Justa Donker

Coaching - Wandelcoaching
Wandelcoaching | Rustgevende coaching voor hoofd, hart en lijf

Coaching Natuurlijk!
Betty van Zoelen

Biografisch werk & Verhalen
Schrijven @ Verhaalvormen

Verhaalvormen
Susanne Gijsbers

Energie- en klimaatbeheer
Er is maar één aarde, daar moeten we het mee doen

Vereniging Milieudefensie afdeling Haarlem e.o.
Vereniging Milieudefensie

Tai Chi & Chi Kung (Qi Gong)
Liefdevol in verbinding met jezelf

Chi Neng Qigong Haarlem
Lilian Velthoen

Centra voor Gezondheidszorg
Avant-Garde Chiropractie: De weg naar optimale gezondheid en welzijn.

Avant-Garde Chiropractie
Kevin Marillier / Bethan Phipps / Guy Klooster

Sport en Beweging
Loopwijzer | Droevig doorsjokken of een wijze loper worden? Verbeter je hardlooptechniek!

Loopwijzer
Maarten Soen

Familie- en systeemopstellingen
Constellations at work

Constellations at work
Mia Macke

Massage
Zwangerschap- Postnatale- Bevalling- en Baby Massage

Adeo Massage Pregnancy & More
Carola van der Kooij

Psychologische hulp
Coaching/Psychosociale counseling met Mindfulness & Compassie

Charlotte Gmelig Meijling | Coaching -Training - Mindfulness
Charlotte Gmelig Meijling

Relatietherapie
Betere communicatie, meer verbinding. Relatietherapie Praktijk Bieger

Praktijk Bieger
Joan Bieger

Juridische dienstverlening
Oass Advocaten: Uw zaak is onze taak!

Oass Advocaten
Fenna Teuben

Reiki en magnetiseren
Reiki Therapie: Ont-dek wie je bent!

Bewustzijnspraktijk Anne Ybema
Anne Ybema

Muziek & Zang
Vrii zijn door vrij te zingen; zang en persoonlijke groei.

Melissa Roos Coaching
Melissa Roos

Coaching - Loopbaancoaching
Loopbaan en studie-(keuze) begeleiding bij hooggevoeligheid

Fleur Smelt, Begeleiding&Inspiratie
Fleur Smelt

Coaching - Diverse Coaching
LAB voor Leiders | Zelf leiderschap - Systemisch Coaching - Multi Dimensionale Opleidingen in Zelf L

LAB voor Leiders
Anita Tamming

Therapie (diverse)
Malintis - De Praktijk voor VR Therapie

Malintis - De Praktijk voor VR Therapie
Rick Evenhuis

Weblog

Zoek een aanbieder op onderwerp persoonlijke groei gezondheid welzijn duurzaamheid

Acupunctuur Ademtherapie Alexander Techniek Ayurveda Biografisch werk & Verhalen Body Stress Release Bouwen en Wonen Centra voor Bewustwording Centra voor Gezondheidszorg Circulaire economie Coaching - Bedrijfscoaching Coaching - Diverse Coaching Coaching - Kindercoaching Coaching - Leiderschapscoaching Coaching - Lifecoaching Coaching - Loopbaancoaching Coaching - Relatiecoaching Coaching - Wandelcoaching Communicatie en presentatie Counselling Craniosacraal therapie Creativiteit Dans & Beweging Deeleconomie Dieren Energetisch werk Energie- en klimaatbeheer Familie- en systeemopstellingen Feng Shui Financiële dienstverlening Fysiotherapie & Chiropractie Gezondheids- en vitaliteitscoaching Grafisch- en Webdesign Handanalyse & Handlezen Haptonomie & Haptotherapie Healing & Reading Homeopathie Horeca & Catering Hypnotherapie & EMDR Juridische dienstverlening Kinderen-Ouders Kinderopvang Kindertherapie Kinesiologie Kleurentherapie Kristallen en (Edel)stenen Kunstzinnige therapie Land- en Tuinbouw Levensbeschouwing en Religie Lichaamsgerichte Therapie Lichaamswerk Massage Mediation Meditatie Medium Mindfulness & Compassie Muziek & Zang Natuur, Tuin en Landschap Natuurbeleving Natuurgeneeskunde NLP Oosterse Geneeswijzen Oosterse Vechtkunsten Opleiding en Training Orthomoleculaire therapie Permacultuur Persoonlijke Begeleiding Persoonlijke verzorging Professional organizer Psychologische hulp Psychosociale therapie Psychotherapie Reiki en magnetiseren Reizen & Vakanties Relatietherapie Seksualiteit en Intimiteit Shiatsu Therapie Sjamanisme Sport en Beweging Stemwerk & Stemcoaching Stervens- en uitvaartbegeleiding Storytelling & Schrijven Stressmanagement Tai Chi & Chi Kung (Qi Gong) Theater Therapie (diverse) Traumatherapie Verhuur Accommodaties Verlies- en rouwbegeleiding Vervoer en transport Voedingsadvies & Coaching Voetreflexologie & Voetzorg Vrouwenspiritualiteit Winkels Yoga Zelfrealisatie Zijnsgeörienteerde begeleiding Zwangerschapsbegeleiding
Bewust Haarlem
Bewust Haarlem

Ontvang regelmatig de agenda, tips en nieuws!