Privacy statement

Bewust Haarlem verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, aanbieders, abonnees en andere belangstellenden en contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Bewust Haarlem wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Bewust Haarlem werkt samen met Bewust Netwerk voor de online ontwikkeling van websites, de online dienstverlening en de promotie van de online vermeldingen en agenda events van de leden op andere online platforms.

Wanneer verzamelt Bewust Haarlem (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, aanbieders, abonnees en andere belangstellenden en contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag, inschrijving en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan de Bewust Haarlem / Bewust Netwerk websites.

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Bewust Haarlem?

Van nieuwsbrief abonnees

Bewust Haarlem verzamelt abonneegegevens zoals naam, e-mailadres, IP-adres.

Van leden/klanten

Bewust Haarlem verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IP-adres, KvK-nummer en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan Bewust Haarlem. Als je gebruik maakt van onze support hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een online profiel op deze website aan te maken of vermelding van jouw activiteiten op onze website en in de nieuwsbrieven.

Afbeeldingen welke leden plaatsen bij hun vermelding of event kunnen persoonsgegevens bevatten. Het plaatsen van deze afbeeldingen geschied op initiatief en verantwoording van de leden zelf.

In het algemeen

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Bewust Haarlem, kan Bewust Haarlem aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart Bewust Haarlem verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Bewust Haarlem verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en het uitvoeren van onze dienstverlening. Ook heeft Bewust Haarlem gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een klant-, offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Bewust Haarlem slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Bewust Haarlem maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

Bewust Haarlem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bewust Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Bewust Haarlem het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Bewust Haarlem onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Bewust Haarlem gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Bewust Haarlem vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief (uitschrijven nieuwsbrief) of een andere verwerking weer intrekken.

Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Loginpanel van Bewust Haarlem. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via het contactformulier om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Bewust Haarlem niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.
Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Bewust Haarlem heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Bewust Haarlem en Bewust Netwerk schakelen bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bewust Haarlem is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Links naar andere websites

Op onze website tref je links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd of van bij ons aangesloten leden zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via het contactformulier of neem contact op met Bewust Netwerk.

Wijziging van Privacy Statement

Bewust Haarlem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Mei 2018

Bewust Haarlem, gevestigd in Haarlem en Bewust Netwerk, gevestigd in Lochem zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze week in Haarlem

Kennismakingsdag Het Pad van de Vrouw door Paula Van Hove & Louise Mennen

VR 28 JANworkshop
Kennismakingsdag Het Pad van de Vrouw

Paula Van Hove & Louise Mennen
Bloemendaal

Retraite van Verstilling in het Liobaklooster door Christel Zwemmer

VR 28 JANretraite
Retraite van Verstilling in het Liobaklooster

Christel Zwemmer
Egmond-binnen

Gratis proefles Zen door Daan de Bruijn

VR 28 JANopen les
Gratis proefles Zen

Daan de Bruijn
Haarlem

ZA 29 JANworkshop
Workshop stekken, snoeien en enten van bomen en struiken

Stichting PermacultuurCentrum Haarlem
Haarlem

ZA 29 JANcursus
Leven vanuit Rust; Cursus Rust met Yoga Nidra

Diana Aben
Haarlem

ZO 30 JANworkshop
Crystal grid maken - Workshop

Gladys Gatica
Haarlem

ZO 30 JANevenement
Sjamanistische klankhealing door Inge Thandt e.a.

Inge Thandt
Haarlem

ZO 30 JANlezing
Gratis webinar/lezing: 'Ont-stressen kun je leren'

Alfred Petrie
Online

ZO 30 JANretraite
Compassionele Stiltedag

Titia Van Rootselaar
Overveen

MA 31 JANworkshop
Biodanza op maandagavond - Nieuwe dansers van harte welkom!

Jantine en Monique
Haarlem

MA 31 JANonline aanbod
7-daagse cursus 'De kracht van het vrouwenbrein'

Josien Hannema
Online

MA 31 JANonline aanbod
Online Compassietraining

Titia van Rootselaar
Online

DI 01 FEBtraining
Uitjestoel:Tijd om te spelen. Met een lach en lichter gevoel je bed in.

Jacqueline Pot
Haarlem

DI 01 FEBopleiding
Semiberoepsopleiding Aromatherapie (10 dagen)

Janet de Winter-Booms
Haarlem

DI 01 FEBcursus
Meditatie avond Soefi Contact

Soefi-Contact
Haarlem

DI 01 FEBevenement
Manifestatie Cirkel voor Professionals - Share your Magic!

Marja Godvliet
Online Zoom

WO 02 FEBopen les
Restful Yoga in stressful times

Christel Zwemmer
Haarlem

WO 02 FEBonline aanbod
Koffie met Krista: Online consult van 25 minuten inclusief channeling (also in English)

Krista Filius
Heemstede/haarlem

DO 03 FEBcursus
Start introductie cursus zen leren mediteren

Daan de Bruijn
Haarlem

DO 03 FEBworkshop
Workshop 5Ritmes Spirit Dance

Tineke de de Wit
Haarlem

DO 03 FEBworkshop
Drumcirkel

Mark Hoek
Haarlem

VR 04 FEBcursus
2 daagse Pranic Healing workshop (niveau 1)

Isabel Sips
Haarlem

VR 04 FEBworkshop
Workshop Neural Stimulation (1): verbeter je gezondheid in slechts 5 minuten

Annemarie van Tijen Schuursma
Haarlem

VR 04 FEBretraite
Stiltemeditatie in de Oosterkerk

Stadsklooster Haarlem
Haarlem

VR 04 FEBtraining
Koudetraining in de Kennemerduinen

Minne van Woersem en Vincent Feith
Het Wed, Kennemerduinen

Onze Professionals

Els Gielens

Zijnsgeörienteerde begeleiding
Leergang - Onze oorspronkelijke natuur

Kum Nye Yoga - Kum Nye Meditatie - Kum Nye en Spirituele Lichaam - Individuele begeleiding
Els Gielens

Janet de Winter-Booms

Natuurgeneeskunde
Aromatherapie

Aromamore
Janet de Winter-Booms

Maria Kalff-Haverkamp

Orthomoleculaire therapie
Kalff Health - praktijk voor Bioresonantie en Orthomoleculaire therapie

Kalff Health
Maria Kalff-Haverkamp

Acupunctuur
Acupunctuur Dirkson; praktijk in Traditionele Chinese Geneeswijze en aanvullende therapieën.

Acupunctuur Dirkson
Daan Dirkson

Coaching - Lifecoaching
Last van overprikkeling? Zit je snel vol? Heb je vaak een kort lontje? Leer dieper voelen en ervaar

Praktijk Peter
Peter van der Ploeg

Mindfulness & Compassie
Yogacentrum Innerwork: Centrum voor Mindfulness, Meditatie en Yoga

Yogacentrum Innerwork

Coaching - Diverse Coaching
Coaching & Vitaliteitswandelingen in het ritme van de natuur

De Reizendecoach
Caja van Ginkel

Healing & Reading
Tarot consulten; krijg antwoorden op je levensvragen.

Carmen de Haan, Praktijk voor Communicatie, Centrum voor Innerlijke Vrede
Carmen de Haan

Coaching - Wandelcoaching
Natuurcoaching; Coaching, met de natuur als spiegel van de ziel

Bakboord Coaching
Diana Bakboord

Psychologische hulp
Pijn, verdriet, stress? Je hoeft het niet alleen te doen, counseling helpt!

Van den Hoff Counseling, praktijk voor psychosociale counseling, ACT-therapie en training
Olga van den Hoff

Homeopathie
Healing Womb, Heart and Soul

Anita van Schie
Anita Van Schie - Draijer

Shiatsu Therapie
Shiatsu, acupunctuur, chinese kruiden en actieve meditaties

Y&D Group for Awareness & Health
Yvonne Lustig (acupunctuur, shiatsu) en Bharat Bhushan Dhingra (meditatie)

Healing & Reading
Helende-Consulten o.a. Healing en Reading

Helende-consulten
Hannah van der Schee

Sport en Beweging
Fit zijn en gezond leven. De beste versie worden van jezelf!

Fundamentals Personal Training
Thijs Avezaat

Coaching - Lifecoaching
Lifecoach voor hooggevoelige vrouwen

Peace of Nature
Vanessa Julia

Fysiotherapie
Fysiotherapie vanuit een holistische visie

Connected fysio en bewustzijnstherapie
Anne van Haaster

Coaching - Bedrijfscoaching
Het CijferParadijs verbindt cijfers met geld met mensen

Het CijferParadijs
Mariëtte Muller en Tanja Huisman

Stressmanagement
Art of Breathing training: moeiteloos stress loslaten en jezelf in korte tijd leren opladen

Stichting Art of Living
Robert Knol

Horeca & Catering
Vrij Waterland; biodynamische onderwijstuin, landwinkel en verkoop groente- en fruitpakketten

Vrij Waterland

Horeca & Catering
Biologische keuken met mediterrane invloeden

Restaurant Subliem

Verhuur Accommodaties
Boerderij Landzicht: De mooiste locatie voor lifestyle-yoga & More, centraal en goed bereikbaar!

Boerderij Landzicht: Lifestyle - Yoga & More
Boerderij Landzicht

Yoga
Moeiteloos bewegen naar totale geestelijke en fysieke ontspanning

robertknol.nl
Robert Knol

Yoga
HARA-Yoga, Houding-, Adem- en rug-yoga met hara-versterking. Gebaseerd op Okido-yoga.

Hokondo
Machteld Mager

Lichaamsgerichte Therapie
Lichaamswerk, Traumarelease, Shamanic Healing

Francis Luz - Lifecoaching, Lichaamswerk, Shamanisme
Francis Luz

Levensbeschouwing en Religie
Centrum De Kapel: Lezingen, Concerten, Koren en andere culturele en religieuze activiteiten

Centrum voor Religieuze Bezinning, De Kapel
Centrum De Kapel

Natuurgeneeskunde
Kalff Health- praktijk voor Bioresonantie en Orthomoleculaire therapie

Kalff Health
Maria Kalff-Haverkamp

Natuurgeneeskunde
Praktijk voor Fotonen Fysiology

Divalis
Judith Nicolaas-joel

Energie- en klimaatbeheer
Voor een klimaatbestendig Haarlem

De Groene Mug, gemeente Haarlem

Financiële dienstverlening
Wij maken het wél leuker!

Het CijferParadijs
Tanja Huisman en Mariëtte Muller

Dans & Beweging
Spiritueel buikdansen

Pure Bellydance
Sabouschka

Centra voor Bewustwording
Flow Plaza, centrum voor groei en ontwikkeling

Flow Plaza

Sport en Beweging
Holistic Personal Training & Coaching

Train2Release
Faziel Khodabaks

Communicatie en presentatie
Communicatie- en presentatietraingen in 20 talen met de unieke Iber Lengua methode

Iber Lengua Taal & Cultuur BV
Joana Keur

Natuurgeneeskunde
Healing Balance is de praktijk voor natuurgeneeskunde en coaching met de technieken van Nu

Healing Balance Praktijk voor Natuurgerichte Therapieen
Annelies de Vreeze

Sport en Beweging
LifeStyleCoaching, Personal training, Voedingsadvies, Sportmassages, Yoga, Pilates

Healthyfitnh
Ron & Sandra

Dieren
Het vogelhospitaal: wij verlenen hulp aan wilde vogels in nood

Vogelhospitaal
Het Vogelhospitaal

Deeleconomie
BUUV Haarlem

BUUV Haarlem
BUUV

Permacultuur
Permacultuur in de Haarlemmer Kweektuin

Stichting Haarlemmer Kweektuin

Deeleconomie
Stichting Mooizooi Creatief Magazijn

Stichting Mooizooi
Alice Taylor

Storytelling & Schrijven
Schrijfcoaching, workshops en op maat gemaakte rituelen.

Anastanza
Marie Meeusen

Orthomoleculaire therapie
Medische kliniek voor Orthomoleculaire Geneeskunde

Refleqt Clinic
Franca van der Smit

Coaching - Lifecoaching
Leefstijl Coaching | Yoga- & Meditatie

Duende
Eileen Huits

Natuurbeleving
Kom de natuur beleven in de Haarlemmer Kweektuin!

Haarlemmer Kweektuin

Verhuur Accommodaties
Huur onze ruimte in stadspark Haarlemmer Kweektuin

Kweekcafe

Familie- en systeemopstellingen
Betekenis en waarde geven aan je relatie middels -systemische- opstellingen

Licht op Relaties
Christa Saan

Massage
Ademwerk, Massage, Lichaamsgerichte therapie

NatuurKracht
Minne van Woersem

Kunstzinnige therapie
Kunstzinnige therapie, coaching en workshops

Kunstzinnig therapeut
Marijke de Vries

Dans & Beweging
Kinderdans, Peuterdans, Kleuterdans

Dancefun4kids en Artfun4you
Mara Leiblum

Familie- en systeemopstellingen
Prenatale Opstellingen voor fundamenteel herstel van de tijd voor de geboorte

To be Me, praktijk voor inzicht in gevoel
Joke Lamers

Healing & Reading
Aurahealing, Chakrahealing, Reiki, Coaching, Energetische massage

Machteld de Goede - Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut
Machteld de Goede

Weblog

Zoek een aanbieder op onderwerp persoonlijke groei gezondheid welzijn duurzaamheid

Acupunctuur Ademtherapie Alexander Techniek Ayurveda Biografisch werk & Verhalen Body Stress Release Bouwen en Wonen Centra voor Bewustwording Centra voor Gezondheidszorg Circulaire economie Coaching - Bedrijfscoaching Coaching - Diverse Coaching Coaching - Kindercoaching Coaching - Leiderschapscoaching Coaching - Lifecoaching Coaching - Loopbaancoaching Coaching - Relatiecoaching Coaching - Wandelcoaching Communicatie en presentatie Counselling Craniosacraal therapie Creativiteit Dans & Beweging Deeleconomie Dieren Energetisch werk Energie- en klimaatbeheer Familie- en systeemopstellingen Feng Shui Filosofie Financiële dienstverlening Fysiotherapie Gezondheids- en vitaliteitscoaching Grafisch- en Webdesign Handanalyse & Handlezen Haptonomie & Haptotherapie Healing & Reading Homeopathie Horeca & Catering Hypnotherapie & EMDR Juridische dienstverlening Kinderen-Ouders Kinderopvang Kindertherapie Kinesiologie Kleurentherapie Kristallen en (Edel)stenen Kunstzinnige therapie Land- en Tuinbouw Levensbeschouwing en Religie Lichaamsgerichte Therapie Lichaamswerk Massage Mediation Meditatie Medium Mindfulness & Compassie Muziek & Zang Natuur, Tuin en Landschap Natuurbeleving Natuurgeneeskunde NLP Oosterse Geneeswijzen Oosterse Vechtkunsten Opleiding en Training Orthomoleculaire therapie Permacultuur Persoonlijke Begeleiding Persoonlijke verzorging Professional organizer Psychologische hulp Psychosociale therapie Psychotherapie Reiki en magnetiseren Reizen & Vakanties Relatietherapie Shiatsu Therapie Sjamanisme Sport en Beweging Stemwerk & Stemcoaching Stervens- en uitvaartbegeleiding Storytelling & Schrijven Stressmanagement Tai Chi & Chi Kung (Qi Gong) Theater Therapie (diverse) Traumatherapie Verhuur Accommodaties Verlies- en rouwbegeleiding Vervoer en transport Voedingsadvies & Coaching Voetreflexologie & Voetzorg Vrouwenspiritualiteit Winkels Yoga Zelfrealisatie Zijnsgeörienteerde begeleiding Zwangerschapsbegeleiding
Bewust Haarlem